Od przeszło trzydziestu lat wspieramy rozwój firm i organizacji poprzez szkolenia, warsztaty moderacyjne, doradztwo i badania.

W biznesie interesują nas ludzie

To ludzie są naszymi klientami. To ludzie oferują jakieś korzyści. To ludzie korzystają z oferowanych im korzyści. To ludzie podejmują decyzje. To ludzie zarządzają ludźmi. To ludzie ze sobą współpracują.
Ostatecznie każdy biznes  sprowadza się do decyzji i działań podejmowanych przez ludzi w nadziei, że inni ludzie odbiorą nasze intencje tak, jak tego chcemy i zrobią to, czego się spodziewamy.
Ludzki wymiar biznesu jest kluczowy.

Wspieramy osiąganie celów

Zarządzanie, to osiąganie celów za pośrednictwem innych ludzi.
Spośród wszystkich zasobów, jakimi dysponują firmy, ludzie są kluczowi dla osiągnięcia celów. Jednocześnie ten właśnie  „zasób” jest najtrudniejszym do kształtowania, sterowania czy kontroli.
Współpracujemy z ludźmi na różnych poziomach zarządzania – od zarządów po pracowników wykonawczych – dopasowując strategie osiągania celów do różnych stanowisk i funkcji w organizacji.

Skupiamy się na rozwijaniu zaangażowania

Rozwijanie zaangażowania – personelu, kadry, otoczenia, klientów – to wspólny mianownik naszych projektów. Prowadzenie firmy bez zaangażowanych pracowników i kadry, to jak jechanie pod górę na zaciągniętym hamulcu. 
Odczarowujemy pojęcie zaangażowania. Zaangażowanie jest funkcją jasności co robić  i przekonania, że warto to robić. Istnieją więc  tylko dwa narzędzia budowania zaangażowania: odpowiednia komunikacja i sprawna perswazja. „Tylko” dwa narzędzia, które można szlifować przez całe życie.
Rozwijamy zdolności komunikacyjne w firmach  uważając to za klucz do efektywności.
Wspieramy kompetencje perswazyjne, koncentrując się na ich efektach – budowaniu wewnętrznego przekonania, że warto robić to, co ma się robić.

Budowanie wartości firmy w metodologii Cogitum Consulting

Proces budowania wartości firmy oparty na łańcuchu zarządzania komunikacją – od misji firmy po klienta oraz adaptacji, czyli wzajemnego dopasowania się w procesach budowania porozumienia.

Łączymy wiedzę z zakresu psychologii i socjologii z praktyką biznesu.

Uważamy, że „umiejętności miękkie” wymagają twardej konsekwencji i  precyzyjnych kompetencji w usprawnianiu procesów i sprawnej organizacji.

Szanując autonomię pracowników, koncentrujemy się na wspieraniu celów biznesowych  i budowaniu wartości firmy.

Koncentrujemy się na podnoszeniu poziomu zaufania w każdym środowisku, uznając do za klucz do efektywności.

Istotą naszej oferty są projekty rozwojowe  dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Proponujemy różne formy wsparcia i współpracy służące rozwojowi potencjału współpracującej z nami organizacji:

 • Prowadzimy szkolenia, warsztaty, moderacje.
 • Realizujemy projekty doradcze usprawniające procesy i organizację.
 • Prowadzimy badania potencjału kadrowego firm.

Naszym celem jest zbudowanie projektów o maksymalnej użyteczności dla klienta.  Stąd często łączymy różne formy wsparcia łącząc badania i analizy z doradztwem i warsztatami szkoleniowymi. 

Cogitum Consulting jest firmą doradczą i szkoleniową oferującą swoim klientom programy rozwoju ludzi i organizacji. Realizujemy projekty w zakresie budowania wewnętrznego potencjału firmy i jej orientacji na potrzeby rynku.

Jesteśmy firmą z doświadczeniem od 1992 r. Przez przeszło 20 lat działaliśmy jako Biuro Badań i Analiz Społecznych. W początkowym okresie działalność firmy koncentrowała się na badaniach rynkowych prowadzonych głownie dla mediów i  firm z branży energetycznej. Rośliśmy i zmienialiśmy się wraz z rozwojem potrzeb naszych klientów.  Ich oczekiwania i problemy, przed jakimi stawali, powodowały stopniowe rozbudowywanie działalności firmy w obszarach doradztwa strategicznego i operacyjnego oraz szkoleń, które obecnie stanowią główny nurt naszej aktywności. To jednak, co wynieśliśmy z działalności badawczej – koncentracja na poznaniu faktów, analizie i rzetelnej diagnozie – w dużej mierze kształtuje nasze podejście do rozwiązywania problemów organizacji.

Realizowane przez nas projekty obejmują obszary z zakresów zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego, zarządzania potencjałem ludzkim, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i komunikacji. Wspólnym mianownikiem łączącym nasze projekty jest koncentracja na „pierwiastku ludzkim”. To ludzie są ostatecznym odbiorcą oferty firmy, to ludzie ją wytwarzają i dostarczają i to ludzie tym procesem zarządzają.
Realizowane przez nas projekty plasują się na skrzyżowaniu obszarów zarządzania i marketingu (w tym wewnętrznego). Za istotę działalności biznesowej uważamy strategiczne i zorganizowane wywieranie wpływu na ludzi – obejmuje to zarówno klientów i otoczenie rynkowe, jak i pracowników oraz kadrę firmy. Na każdym etapie działań biznesowych są ludzie, których trzeba przekonać i zjednać dla proponowanych pomysłów i rozwiązań. To właśnie nazywamy „ludzkim wymiarem biznesu”. Siłą rzeczy różne aspekty szeroko pojętej komunikacji zajmują w naszych projektach poczesne miejsce.

To, co nas wyróżnia to dążenie do łączenia różnych aspektów i poziomów zarządzania w ramach jednego projektu. Działając na zasadzie firmy eksperckiej budujemy zespoły konsultantów z różnych dziedzin pracujących razem.

Nasze podejście do wspierania potrzeb klientów charakteryzuje się elastycznością i komplementarnością metod. Łączymy na przykład wiedzę z zarządzania personelem z elementami psychologii przywództwa, a to wszystko umieszczamy w kontekście strategii firmy,  relacji z klientami lub sprzedaży. Często również tworzymy projekty mieszane, łączące doradztwo ze szkoleniami, analizami i badaniami.

Projekty, z których jesteśmy dumni

Szkoleniowe

 • Stworzenie i prowadzenie przez wiele lat projektu „Przyjazna firma” i przeprowadzenie kilkuset warsztatów z zakresu CRM
 • Prowadzenie autorskich projektów z zakresu przywództwa i wywierania motywującego wpływu na ludzi, projekty Akadami Kompetencji Menadżerskich
 • Stworzenie i prowadzenie projektu „Efektywność 3.0” opartego na nowoczesnych założeniach psychologii i ekonomii behawioralnej
 • „Od pracownika do lidera – Zaangażowanie w praktyce” – projekty poświęcone metodom budowania zaangażowania i partycypacji pracowników.
 • Prowadzenie autorskiego projektu „Budowanie mostów” poświęconego budowaniu współpracy w firmie na każdym poziomie zarządzania
 • Projekty – „Zarządzanie zmianą – zmiana zarządzania” – wspierające skuteczne wprowadzanie zmian w firmach
 • Projekt „Komunikacja bez barier” – rozwijanie komunikacji w organizacjach
 • Projekt „Mistrzowskie prezentacje” – koncentrujący się na przygotowaniu atrakcyjnego przekazu i praktyce prezentacji

Doradcze

 • Wdrażanie projektów CRM – od badań klientów przez budowanie standardów i procesów, po przygotowanie personelu i audyty jakości
 • Budowanie strategii rozwoju dla firm z branży energetycznej
 • Rozwijanie pierwszych strategii wdrażania organizacji strategii sprzedaży dla klientów kluczowych (PGE, ENION)
 • Projekty strategii marketingowych i budowania wizerunku
  Projektowanie procesów i organizacji wydziałów marketingu, komunikacji społecznej, CRM
 • Projekty rozwijania współpracy pomiędzy działami w różnych przedsiębiorstwach
 • Budowanie systemów ocen pracowniczych
 • Wdrażanie projektów MBO – zaradzania przez cele

Badawcze

 • Założenie jednej z pierwszych w Polsce prywatnych firm badawczych i systematyczna analiza recepcji programów TVP Lublin
 • Prowadzenie badań wewnętrznych dotyczących potrzeb i oczekiwań pracowniczych
  Jedne z pierwszych w polskiej energetyce badania potrzeb i oczekiwań klientów
 • Prowadzenie badań zaangażowania i satysfakcji pracowników
Jakub Danielak

Jakub Danielak – założyciel i lider Cogitum Consulting (wcześniej Biuro Badań i Analiz Społecznych) – doświadczony konsultant i trener z przeszło trzydziestoletnim doświadczeniem na rynku.

Socjolog, dyplomowany specjalista w zakresie komunikacji społecznej. Swoje doświadczenia rozwijał jako wykładowca wyższych uczelni (UMCS, KUL, PL, WSPiA), wykładowca szkół biznesu (LBS, CKMP), doradca badawczy TV Lublin, dyrektor w Polish-British Enterprise Project, ekspert programów UE (przez Booz Allen Hamilton), współpracownik firm szkoleniowych i doradczych. Od 1992 właściciel i lider firmy doradczej znanej jako Biuro Badań i Analiz Społecznych, a obecnie Cogitum Consulting. Autor kilkuset projektów szkoleniowych, doradczych i badawczych prowadzonych zarówno dla wielkich korporacji, jak i całkiem małych firm i organizacji lokalnych.

Prywatnie – wędrowiec, skialpinista, rowerzysta. Pasjonat pofałdowanych terenów. Poszukiwacz nowych myśli, innych punktów widzenia i historii przynoszonych przez poznawanych ludzi.

Jestem socjologiem praktykującym. Interesuje mnie nie tylko analiza struktur i grup i układów społecznych, ale przede wszystkim ich przekształcanie. Napędza mnie dążenie do tego, aby moim klientom pracowało się lżej, a efektywność ich działań wzrastała.

Interesuje mnie, to co nowe, jeszcze nie wymyślone. Stąd pomysł ma założenie, firmy badawczej – jednej z pierwszych prywatnych w Polsce.  Nowatorskie programy CRM, dla energetyki, która w tamtej epoce z trudem akceptowała orientację na klienta. Kreowanie  firm uczących się – poprzez programy rozwojowe od prezesa po portiera.

Cenię praktyczne rozwiązania prowadzące do mierzalnych rezultatów. Odrzucam akademickie rozważania, modne teorie i korporacyjną nowomowę. Firmy zatrudniają mnie po to, aby coś zmienić.  Projekt, który nie kończy się mierzalnym efektem traktuję jako klęską i wstyd.

Fascynuje mnie współpraca jako klucz do rozwoju w każdej dziedzinie. Prawdziwa współpraca między ludźmi budzi emocje, a te są podstawą zaangażowania. Budowanie na różnicach, kreowanie zaufania i otwartej komunikacji, orientacja na cel – tak pomagam doskonalić organizacje.

Ludzie, aby współpracować i razem osiągać wyniki muszą się rozumieć. Uczę rozumienia – „przejścia od swojego TU do czyjegoś TAM”.

Istotną częścią puli naszych klientów są firmy sektora energetycznego. Pierwsze projekty dla  przedsiębiorstw energetyki zawodowej rozpoczęliśmy w 1997 r. Następnie dołączyły przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Współpracę z tą branżą rozwijamy do dnia dzisiejszego, mając w naszym portfolio około 50 klientów.

Chociaż pierwsze kontakty z tą branżą były kwestią przypadku, dość szybko udało nam się dogłębnie poznać specyfikę branży. Przez wiele lat współpracy stworzyliśmy unikalny zespół fachowców łączących wysokie kompetencje z zakresu zarządzania, psychologii  i socjologii z głęboką wiedzą na temat specyfiki działania firm energetycznych. Nie trzeba nam tłumaczyć, na czym polega praca w energetyce, znamy ją od podszewki. Od współpracy z monterami po projekty prowadzone z  wyższą kadrą i zarządami.

Początki współpracy to były badania, zarówno potrzeb klientów, jak i pracowników. Dość szybko przeszliśmy do pracy doradczej opartej na wynikach naszych badań, a następnie do szkoleń.

Przez wiele lat rozwijaliśmy projekt „Przyjazna firma” skierowany na budowę relacji z klientami, nowoczesnego CRM.  Przez lata przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń. Jako pierwsi  w energetyce zaprojektowaliśmy standardy obsługi klienta (pierwsze koło roku 2000), m.in. dla PGE Dystrybucja. Wprowadziliśmy nowatorskie formy szkoleń w trakcie pracy,  wspierające pracowników obsługi. Rozwijaliśmy kompetencje sprzedażowe pracowników i kadry.

Byliśmy pionierami  budowania strategii i wspierania wdrażania sprzedaży klientom kluczowym w energetyce. (PGE, ENION)

Ostatnie kilkanaście lat, to przede wszystkim projekty związane z zarządzaniem i budowaniem efektywności organizacji. Rozwijaliśmy kompetencje przywódcze kadry kierowniczej, pomagaliśmy w budowaniu współpracy i rozwiązywaniu konfliktów, wspieraliśmy wprowadzanie zmian, wprowadzaliśmy metody zarządzania przez cele oraz systemy ocen pracowniczych.  W każdym z naszych projektów  koncentrowaliśmy się na trzech kluczowych elementach: komunikacji, zaangażowaniu i  osobistym potencjale uznając, że te trzy sfery są fundamentalne dla sprawnego zarzadzania.

Każdy nasz projekt „szyliśmy na miarę” dopasowując do specyfiki wspieranej firmy.  Naszymi klientami były zarówno wielkie przedsiębiorstwa, jak PGE, Tauron, Dalkia,  ECO, jak i dużo mniejsze lokalne firmy zatrudniające po kilkadziesiąt osób.

Przez wiele lat współpracowaliśmy z organizacjami branżowymi, jak PTPiRE, czy IGCP, występując na konferencjach z tematami związanymi z marketingiem, CRM i zarzadzaniem.

Nasze doświadczenia pozyskane w branży energetycznej zaczęliśmy przenosić do innych firm sektora utility – wodno-kanalizacyjnych, czy pocztowych.

Nasi klienci z branży energetycznej

Energetyka zawodowa

Zachodzące w branży procesy konsolidacji spowodowały, że obsługiwane przez nas firmy stały się częścią nowych koncernów. Poniżej wskazujemy naszych historycznych klientów w układzie nowych koncernów.

 • GKPGE – centrala
 • PGE Obrót
 • PGE Dystrybucja
  • Lublin
  • Zamość
  • Skarżysko-Kamienna
  • Warszawa
  • Białystok
  • Rzeszów
  • Łódź
 • ENEA
  • Gorzów Wielkopolski
  • Zielona Góra
 • ENERGA
  • Koszalin
  • Kalisz
 • TAURON
  • Enion
   • Kraków
   • Częstochowa
   • Tarnów
   • Bielsko-Biała
   • Będzin
  • ————–
   • Wrocław
   • Legnica
   • Opole
   • Jelenia Góra
   • Wałbrzych
 • PTPiREE
Energetyka Cieplna
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Energetyka Cieplna Opolszczyzny
 • OPEC Puławy   
 • MPEC Rzeszów
 • Lubuski ZEC 
 • MPEC Tarnów    
 • PEC Suwałki    
 • ECO Kutno  
 • PEC Gniezno 
 • PEC Bełchatów
 • Celsium
 • ECO Tarnobrzeg  
 • MEC Koszalin 
 • Radpec
 • PEC Świnoujście   
 • MPEC Przemyśl    
 • SEC Szczecin 
 • MEC Kołobrzeg   
 • OPEC Grudziądz
 • Dalkia Warszawa (obecnie Veolia)
 • MEC Piła
 • ECO Jelenia Góra

Cogitum Consulting Jakub Danielak

ul. Judyma 51 • 20-716 Lublin

Telefon: +48 604 498 134

e-mail: biuro@cogitum.pl • jakub.danielak@cogitum.pl

NIP: 712 00 52 115 • REGON: 430068462